مسئولیت تضامنی قراردادی
29 بازدید
ناشر: دانشگاه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ضعف و جهل انسان را از رسیدن به مطلوب باز می¬دارد. از اینجا است که دیگران پیوند برقرار می¬کند، پس در اجتماع نیاز افراد به یکدیگر زمینه ساز قراردادهای فردی و اجتماعی می¬شود؛ و بدین گونه است که قراردادها زمینه یافته تحقق می¬یابند، نیازهای گوناگون قراردادهای گوناگون را به دنبال می¬آورد، و بنائات عقلانی را لازم می¬کند. علاوه بر تنوع نیازها، تفاوت وسایل تأمین و یا تحول این وسایل و منابع، موجب تکثیر قراردادها می¬شود. مثلاً زمانی انسان از طریق بیع معمولی و اجاره انسان یا حیوان نیازهای خود را مرتفع می¬کرد، امروزه این شیوه¬ها، پاسخ¬گوی نیازهای او نخواهد بود. عصر ما عصر سرعت در تجارت است، عصر تجارت بین‌المللی و ارتباط و به هم پیوستگی اقتصادی و تجاری ملل عصری که معاملات تجاری، نه با پول کاغذی، بلکه با اعتبارات اسنادی و قبض و اقباض اسناد قبوض کالا انجام می¬پذیرد. اعتبار این اسناد، تکیه گاه اصلی تجارت را تشکیل می‌دهد؛ و در چنین وضعی که اعتبار این اسناد و امنیت آن‌ها برای دارنده آن ضروری و حیاتی است و ضمان جز به صورت تضامنی، توان ایجاد امنیت را برای این اسناد ندارد. از سوی دیگر پیشرفت‌ها، و تحولات دنیای معاصر، از بعد اقت توضیحات: